Hiper Kort – Istočno Sarajevo

Hiper Kort – Istočno Sarajevo
Ive Andrića br. 3
Istočno Sarajevo, 71123
Bosna i Hercegovina
Telefon: 057/490-194