Lokacije i kontakt – Kort marketi i restorani.
BESPLATAN INFO TELEFON
UPRAVA FRUCTA-TRADE
   1.
   Hiper Kort – BROD

   Ul. Kralja Petra I Oslobodioca, Brod
   053 622 021 / 622 025
   07-22h; Ned. 08-18h

   2.
   Hiper Kort – SRBAC

   Ul. Savska bb, Srbac
   051 745 481 / 745 702
   07-22h; Ned. 08-16h

   3.
   Hiper Kort – DERVENTA

   Ul. Dubička bb, Derventa
   053 332 220
   07-22h; Ned. 07-22h

   4.
   Hiper Kort – ŠAMAC

   Ul. Nikole Tesle bb, Šamac
   054 612 342
   07-22h; Ned. 07-22h

   5.
   Hiper Kort – DERVIŠI

   Ul. Branka Popovića 310, Banja Luka
   051 491 739 / 491 732 / 491 731
   07-22h; Ned. 08-16h

   6.
   Hiper Kort – MALTA

   Ul. Mladena Stojanovića bb, Banja Luka
   051 303 711 / 303 730
   07-23h; Ned. 07-16h

   7.
   Super Kort – BIJELJINA

   Ul. Srpske Vojske bb, Bijeljina
   055 220 210 / 220 211
   07-22h; Ned. 08-16h

   8.
   Super Kort – ŠIPOVO

   Ul. Gavrila Principa bb, Šipovo
   050 360 320 / 360 321
   07-22h; Ned. 07-12h 07-21h

   9.
   Super Kort – MALBAŠIĆ

   Ul. Svetozara Markovića bb, Banja Luka
   051 378 010 / 378 012
   07-23h; Ned. 08-16h

   10.
   Super Kort – BULEVAR

   ul. Vojvode Momčila 20, Banja Luka
   051 323 010 / 323 011
   07-23h; Ned. 08-16h

   11.
   Super Kort – OMARSKA

   Ul. Kozarska bb, Prijedor
   052 331 082 / 331 080
   07-22h; Ned. 08-20h

   12.
   Super Kort – KOZARAC

   Kozarac bb, Prijedor
   052 490 612
   07-22h; Ned. 08-20h

   13.
   Super Kort – KOZARSKA DUBICA

   Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica
   052 490 592 / 490 593
   07-22h; Ned. 07-20h

   14.
   Super Kort – ČEČAVA

   Ul. Čečava bb, Teslić
   053 455 030 / 455 031
   07-21h; Ned. 08-20h

   15.
   Super Kort – STANARI

   Ul. Stanari bb, Stanari
   053 292 181
   07-22h; Ned. 08-20h

   16.
   Super Kort 1 – DERVENTA

   Ul. Kralja Petra, Derventa
   053 331 637
   06-22h; Ned. 06-22h

   17.
   Mini Kort 1 – DERVENTA

   Ul.Srpske vojske, Derventa
   053 334 597
   07-22h; Ned. 07-22h

   18.
   Super Kort 2 – DOBOJ

   Ul. Kralja Dragutina 106, Doboj
   053 221 891
   07-23h; Ned. 07-23h

   19.
   Super Kort 1 – DOBOJ

   Ul.Vojvode Stepe, Kralja Dragutina, Doboj
   053 226 975
   07-23h; Ned. 07-23h

   20.
   Super Kort 3 – DOBOJ

   Ul. Vojvode Sinđelića 20, Doboj
   053 241 766
   07-23h; Ned. 07-23h

   21.
   Super Kort – VRBANJCI

   Vrbanjci bb, Kotor Varoš
   051 762 118 / 051 762 119
   07-22h; Ned. 07-21h

   22.
   Super Kort – ČELINAC

   Ul. Vojvode Mišića 32, Čelinac
   051 555 141
   07-23h; Ned. 07-21h 07-22h

   23.
   24.
   Super Kort 3 – DERVENTA

   Ul. Stevana Njemanje 32, Derventa
   053 490 800 / 490 801
   06:30-22h; Ned. 07:30-22h

   25.
   Super Kort 2 – BIJELJINA

   Janja Bijeljinska 244, Janja
   055 490 038 / 490 039 / 490 049
   07-22h; Ned. 08-16h

   26.
   Super Kort 3 – KRUPA NA VRBASU

   Krupa na Vrbasu bb, Krupa na Vrbasu
   051 491 324 / 051 491 325
   06-22h; Ned. 08-16h

   27.
   Super Kort – KOSTAJNICA

   Kostajnica Svetosavska 16, Kostajnica
   052 490 495 / 490 496
   06-22h; Ned. 07-21h

   28.
   Super Kort – LOPARE

   Ul. Cara Dušana bb, Lopare
   055 490 237  / 490 238
   06-22h; Ned. 07-21h

   29.
   30.
   Mini Kort – DERVENTA

   Ul. Filipa Višnjića bb, Derventa
   053 490 224
   07-21h; Ned. 08-17h

   31.
   Super Kort – ZVORNIK

   Čelopek bb, Zvornik
   056 490 192
   07-22h; Ned. 07-22h, Zimsko Ned. 07-21h

   32.
   Super Kort – PETRIĆEVAC

   Ul. Njegoševa 48, Banja Luka
   051 491 142
   07-22h; Ned. 07-22h, Zimsko Ned. 07-21h

   33.
   Super Kort – KOZLUK

   Ul. Drinska bb, Kozluk
   056 490 157
   07-22h; Ned. 07-22h, Zimsko Ned. 07-21h

   34.
   Hiper Kort – NOVI GRAD

   Ul. Petra Kočića bb, Novi Grad
   052 490 271
   07-22h; Ned. 07-22h, Ned. 07-21h

   35.
   Mini Kort – SIJEKOVAC

   Sijekovac bb
   053 490 420
   07-22h; Ned. 07-22h, Ned. 07-21h

   36.
   Super Kort – STARČEVICA

   Ul. Kosovke djevojke br.4, Banja Luka
   051 492 463
   07-22h; Ned. 07-22h

   37.
   Super Kort – NOVA TOPOLA

   Ul. Nova Topola bb
   051 492 648
   07-22h; Ned. 07-15h

   38.
   Hiper Kort – CAZIN

   Ul. Klupe bb, Cazin
   037 512 520
   07-22h; Ned. 07-20h

   39.
   Super Kort – ČESMA

   Ul. Petra Velikog 18, Banja Luka
   051 498 042
   07-22h; Ned. 08-16h

   40.
   41.
   Super Kort – MRKONJIĆ GRAD

   Ul. Sime Šolaje bb, Mrkonjić Grad
   050 490 160
   07-22h; Ned. 08-16h

   42.
   Super Kort 2 – DERVENTA

   Ul. Osinjska, Derventa
   053 326 890
   07-22h; Ned. 08-17h

   43.
   Super Kort br.2  – BRČKO

   Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 24, Brčko
   049 490 310
   07-22h; Ned. 07-22h

   44.
   Kort petrol market – DERVENTA

   Kninska br. 9, Derventa
   0024h; Ned. 0024h

   46.
   Hiper Kort  – TREBINJE

   Ul. Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89000 Trebinje

   07-20h; Ned. 07-20h